ABC wspólnoty

02-01-2015
Jak powstaje wspólnota mieszkaniowa?
Category: ABC wspólnoty FAQ FAQ-inne FAQ-prawne FAQ-tech-eks 
Posted by: admin

Wspólnoty mieszkaniowej się nie powołuje! Nie zakłada! Nie zawiązuje!
Wspólnota mieszkaniowa powstaje na podstawie przepisów ustawy o własności lokali z chwilą wyodrębnienia własności pierwszego lokalu. Od tego momentu istnieje i to niezależnie od woli wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy ją stanowią, bo wspólnota mieszkaniowa to nic innego, jak ogół właścicieli lokali w danej nieruchomości.
Wspólnota mieszkaniowa to jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej. Wspólnota może zaciągać zobowiązania, zawierać umowy, może pozywać i być pozywana. W szczególnych przypadkach może nawet nabywać nieruchomości.

zarządzanie nieruchomościami Poznań,zarządzanie nieruchomościami Wrocław, zarządzanie nieruchomościami Gdańsk, zarządzanie nieruchomościami Katowice, zarządzanie nieruchomościami Warszawa