ABC wspólnoty

03-01-2015
Czym jest nieruchomość wspólna?
Category: ABC wspólnoty FAQ FAQ-inne FAQ-prawne FAQ-tech-eks 
Posted by: WZN

"Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali." Tyle na ten temat mówi ustawa. Co to oznacza w praktyce? Wielki zamęt... Grunt, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia nie stanowiące przedmiotu odrębnej własności (np. pralnie, suszarnie, wózkarnie, pomieszczenia kotłowni), dachy, piony instalacyjne. Co do tego raczej nikt nie ma wątpliwości. Gorzej jest z balkonami, tarasami i grzejnikami. Tutaj zdania zainteresowanych są podzielone. A istotne to jest o tyle, że ew. koszty ich utrzymania albo obciążać będą ogół właścicieli, czyli wspólnotę mieszkaniową, albo właścicieli lokali, do których należą. Pojawiło się wprawdzie kiedyś orzeczenie Sądu Najwyższego, z którego wynika, że balkony nie należą do części wspólnych, ale wątpliwości pozostały, a temat wraca przy okazji każdego problemu technicznego dotyczącego balkonów. Naszym zdaniem ani balkony, ani grzejniki do części wspólnych nie należą, ale do problemów z nimi związanych należy podchodzić "z głową". Czyli zastanowić się, zanim jako zarządca nieruchomości wspólnej stwierdzimy: "To nie mój problem".

zarządzanie nieruchomościami Poznań,zarządzanie nieruchomościami Wrocław, zarządzanie nieruchomościami Gdańsk, zarządzanie nieruchomościami Katowice, zarządzanie nieruchomościami Warszawa