ABC wspólnoty

03-01-2015
Zarząd nieruchomością wspólną
Category: ABC wspólnoty 
Posted by: WZN

"Zarząd nieruchomością wspólną", to nie tyle zarząd wspólnoty czy zarządca, co sposób, w jaki podejmuje się decyzje dotyczące nieruchomości wspólnej, sposób w jaki poszczególni właściciele lokali - członkowie wspólnoty - uczestniczą w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej oraz w ewentualnych pożytkach. To nie jest oczywiście definicja naukowa, tylko czysto "praktyczna".
Sposób ten właściciele lokali mogą określić sobie w umowie w formie aktu notarialnego. Jeśli tego nie zrobią to obowiązują ich postanowienia Ustawy o własności lokali. Określenie sposóbu zarządu nieruchomością wspólną to nie tylko decyzja, czy jej organem będzie zarządca nieruchomości, któremu zarząd powierzono w trybie artykułu 18 ustawy, czy zarząd wspólnoty wybrany w trybie artykułu 20, niekoniecznie, na co należy zwrócić uwagę, spośród właścicieli. Sposób zarządu to również sposób podziału kosztów. Ustawa mówi: wg udziałów. Osobiście uważam taki sposób za najbardziej sprawiedliwy, ale często zdarza się, że właściciele lokali mają zupełnie inne zdanie w tej sprawie. W umowie określającej sposób zarządu, odmienny niż określony ustawą, mogą się umówić, na przykład, że koszty utrzymania nieruchomości wspólnej będą ponosić proporcjonalnie do ilości posiadanych lokali. Pamiętać należy, że umowa taka musi mieć formę aktu notarialnego, a określony nią sposób zarządu będzie można zmienić bądź kolejną umową bądź uchwałą zaprotokołowaną przez notariusza.

zarządzanie nieruchomościami Poznań,zarządzanie nieruchomościami Wrocław, zarządzanie nieruchomościami Gdańsk, zarządzanie nieruchomościami Katowice, zarządzanie nieruchomościami Warszawa