ABC wspólnoty

03-01-2015
Dokumenty organizacyjne wspólnoty
Category: ABC wspólnoty 
Posted by: WZN

Akt notarialny wyodrębniający własność pierwszego lokalu w budynku to dokument potwierdzający powstanie wspólnoty mieszkaniowej.

Wspólnota mieszkaniowa musi posiadać numer Regon i numer NIP.

Numer regon nadaje urząd statystyczny na podstawie złożonego wniosku RG-OP, do którego należy załączyć akt notarialny z wnioskiem o wyodrębnienie własności lokalu - najlepiej pierwszy, uchwałę o wyborze zarządu lub umowę notarialną, którą zarząd powierzono osobie fizycznej lub prawnej, umowę o zarządzanie nieruchomością, jeśli zarząd wspólnoty zlecił wykonywanie czynności zarządu tzw. "firmie zarządzającej" lub zarządcy nieruchomości.

Numer NIP otrzymujemy składając deklarację NIP-2 w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na położenie nieruchomości lub siedzibę zarządcy - zdania urzędników w tej kwestii są podzielone. Do tego załączniki jak do regonu.

zarządzanie nieruchomościami Poznań,zarządzanie nieruchomościami Wrocław, zarządzanie nieruchomościami Gdańsk, zarządzanie nieruchomościami Katowice, zarządzanie nieruchomościami Warszawa