ABC wspólnoty

03-01-2015
Czy można wypisać się ze wspólnoty mieszkaniowej?
Category: ABC wspólnoty FAQ FAQ-inne FAQ-prawne FAQ-tech-eks 
Posted by: WZN

Członkiem danej wspólnoty mieszkaniowej staje się każdy właściciel lokalu w budynku na danej nieruchomości, z chwilą jego nabycia, bez względu na to, czy mu ten stan odpowiada, czy nie; to prosta konsekwencja ustawowej definicji wspólnoty mieszkaniowej. Oznacza to, że jedynym sposobem, aby przestać być członkiem tej wspólnoty jest zbycie lokalu."Wypisać" się z niej nie można. Zapisać również nie.

zarządzanie nieruchomościami Poznań,zarządzanie nieruchomościami Wrocław, zarządzanie nieruchomościami Gdańsk, zarządzanie nieruchomościami Katowice, zarządzanie nieruchomościami Warszawa