UCHWAŁA NR 1/2005

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ul. ……………… w Poznaniu z dnia 2005-….-….

 

W sprawie: W przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu z prowadzonej działalności

 

Na podstawie art. 29 ust. 2 oraz art. 30 ustęp 2 pkt.3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r.) Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. …………….. w Poznaniu uchwala co następuje:

 

§ 1

Wspólnota udziela Zarządowi absolutorium z prowadzonej działalności.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.