KARTA DO GŁOSOWANIA

w sprawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości przy ulicy …………….

w Poznaniu z dnia 2005-….-…. .

 

Lokal nr:                                                                  …………………

Właściciel:                                                                ……………………………………

Udział w częściach wspólnych nieruchomości:     …………………

 

 

Uchwała nr .... / 2005 w sprawie: ……………………………………………………………

Głosuję za przyjęciem uchwały

Głosuję przeciw przyjęciu uchwały

 

 

 

 

Uchwała nr .... / 2005 w sprawie: ……………………………………………………………

Głosuję za przyjęciem uchwały

Głosuję przeciw przyjęciu uchwały

 

 

 

 

Uchwała nr .... / 2005 w sprawie: ……………………………………………………………

Głosuję za przyjęciem uchwały

Głosuję przeciw przyjęciu uchwały

 

 

 

 

Uchwała nr .... / 2005 w sprawie: ……………………………………………………………

Głosuję za przyjęciem uchwały

Głosuję przeciw przyjęciu uchwały

 

 

 

 

Uchwała nr .... / 2005 w sprawie: ……………………………………………………………

Głosuję za przyjęciem uchwały

Głosuję przeciw przyjęciu uchwały

 

 

 

 

Uwaga: Głos oddajemy składając podpis w odpowiednim polu.