Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                             Poznań 2005-….-….

ul. ………………….

….  - …… Poznań

 

                                                                                                                             Sz. P.

                                                                                                                             …………………………..

                                                                                                                             ul. ……………………….

                                                                                                                             ….-…… ………………...

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy o Własności Lokali Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości ul. …………… w Poznaniu zwraca się z wnioskiem o wzięcie udziału w głosowaniu w sprawie uchwał nr …/2005, … /2005 ………….

Jako ostateczny termin oddania głosu wyznacza się dzień 2005-….-…..

 

                                                                                                                             Z upoważnienia Zarządu

                                                                                                                             …………………………..

                                                                                                                             Administrator

 

W załączeniu karta do głosowania.

 


KARTA DO GŁOSOWANIA

w trybie indywidualnego zbierania głosów w sprawie Uchwały nr ../2005

Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości przy ulicy …………… w Poznaniu.

 

Lokal nr:                                                                            …………………..

Właściciel:                                                                         …………………………   

Udział w częściach wspólnych nieruchomości:        …………………..

Treść uchwały:

 

UCHWAŁA NR …/2005

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ul. ……………….. w Poznaniu z dnia 2005-….-…..

W sprawie: ………………………………………………………………

§ 1

…………………………………..

§ 2

…………………………………..

 

Głosuję za przyjęciem uchwały

Głosuję przeciw przyjęciu uchwały

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR …/2005

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ul. ……………….. w Poznaniu z dnia 2005-….-…..

W sprawie: ………………………………………………………………

§ 1

…………………………………..

§ 2

…………………………………..

 

Głosuję za przyjęciem uchwały

Głosuję przeciw przyjęciu uchwały

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR …/2005

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ul. ……………….. w Poznaniu z dnia 2005-….-…..

W sprawie: ………………………………………………………………

§ 1

…………………………………..

§ 2

…………………………………..

 

Głosuję za przyjęciem uchwały

Głosuję przeciw przyjęciu uchwały

 

 

 

 

 

 

Uwaga:    Głos oddajemy składając podpis w odpowiednim polu.

Brak podpisu lub nie przekazanie karty Zarządowi na adres „Admico Wielkopolskie Spółki Zarządzające” Sp. z o.o. ul. Winogrady 78, 61-659 Poznań w terminie do 2005-….-…. jest równoznaczne z wstrzymaniem się od głosu.