UCHWAŁA NR 5/2005

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ul. ……………… w Poznaniu z dnia 2005-….-….

 

W sprawie: Wytoczenia powództwa i udzielenia Zarządowi Wspólnoty pełnomocnictwa do wystąpienia na drogę sądową przeciwko Członkom Wspólnoty długotrwale zalegającym z ponoszeniem kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej lub przez swoje zachowanie czyniącym korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym.

 

Na podstawie art. 15, 16, 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r.) Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. ……………………. w Poznaniu uchwala co następuje:

 

§ 1

Wspólnota Mieszkaniowa udziela Zarządowi Wspólnoty pełnomocnictwa do wystąpienia na drogę sądową przeciwko członkom wspólnoty długotrwale zalegającym z zapłatą należności na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz przez swoje niewłaściwe zachowanie czyniącym korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym – zgodnie z zapisami artykułów 15, 16, 22 ustawy o własności lokali.

 

§ 2

Za długotrwałe zaleganie z opłatami rozumie się zaległość dwóch opłat czynszowych lub jednej opłaty dłużej niż trzy miesiące.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.