UCHWAŁA NR 2/2005

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ul. ……………… w Poznaniu z dnia 2005-….-….

 

W sprawie: Uchwalenia rocznego planu gospodarczego na rok 2005.

 

Na podstawie art. 22 ust. 2, 3 pkt. 2 oraz art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r.) Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. ………….. w Poznaniu uchwala co następuje:

 

§ 1

Wspólnota mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości zatwierdza plan gospodarczy na 2005 rok – zgodnie z zamierzeniami omówionymi w sprawozdaniu Zarządu i załączonymi tabelami.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.