Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości

ul. ………………….. w Poznaniu podczas zebrania w dniu 2005-….-….

 

Komisja Skrutacyjna w składzie:

 

…………………………………….

 

…………………………………….

 

…………………………………….

 

wybrana …….. głosami spośród …..  uczestników Zebrania Wspólnoty Właścicieli Nieruchomości ul. ………………………. w Poznaniu dokonała podsumowania wyników głosowania w sprawie uchwał:

 

Nr 1/2005 – w sprawie ……………………………………

 

Nr 2/2005 – w sprawie ……………………………………

 

Nr 3/2005 – w sprawie ……………………………………

 

Nr 4/2005 – w sprawie ……………………………………

.

.

.

Nr ../2005 – w sprawie ……………………………………

 


Komisja stwierdziła, że spośród …. właścicieli przybyłych na zebranie i reprezentujących ………. udziałów w nieruchomości wspólnej w głosowaniu udział wzięło ………. właścicieli reprezentując ……….. udziałów.

Na poszczególne uchwały głosowano licząc wg udziałów w sposób następujący:

 

Uchwała nr 1/2005

Za

Wstrzymuję się

Przeciw

Uchwała nr 2/2005

 

 

 

Uchwała nr 3/2005

 

 

 

Uchwała nr 4/2005

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr ../2005

 

 

 

 

Na podstawie ww wyników głosowania Komisja stwierdza, że:

Przyjęto do realizacji uchwały nr: ………., ……….., ……………

Odrzucono uchwały nr: ………., ……….., ……………

Głosowanie w sprawie uchwał nr ………., ……….., …………… będzie kontynuowane w trybie indywidualnego zbierania głosów, a o końcowych wynikach głosowania wszyscy właściciele zostaną powiadomieni na piśmie.

 

Podpisy Komisji:

 

…………………………………….

 

…………………………………….

 

…………………………………….