UCHWAŁA NR 7/2005

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ul. ……………… w Poznaniu z dnia 2005-….-….

 

W sprawie: Wyboru Zarządu Wspólnoty

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r.) Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. ……………….. w Poznaniu uchwala co następuje:

 

§ 1

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości przy ul. …………….. w Poznaniu w roku 2005 stanowić będą:

………………………..

………………………..

………………………..

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.