Pytania do prawników

13-09-2020
Czy w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej muszę uczestniczyć osobiście czy mogę przez pełnomocnika?
Category: FAQ FAQ-prawne FAQ-tech-eks 
Posted by: WZN
Choć w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie Wspólnoty, to uczestnictwo osobiste nie jest wymagane. W zebraniu można uczestniczyć poprzez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być dowolna osoba, a często jest to sąsiad lub członek rodziny. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, zawierać pełną nazwę Wspólnoty Mieszkaniowej, której zebranie dotyczy, wraz z datą zebrania, dane umożliwiające identyfikację osoby umocowanej oraz zakres umocowania – czy np. tylko do uczestnictwa w zebraniu czy również do głosowania na uchwały. Do reprezentowania członka Wspólnoty na zebraniu wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe – odrębne dla każdego zebrania.