Pytania do prawników

13-09-2020
Z jakim wyprzedzeniem powinienem otrzymać zawiadomienie o zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej i jakie materiały powinienem otrzymać wraz z zawiadomieniem?
Category: FAQ FAQ-inne FAQ-prawne FAQ-tech-eks 
Posted by: WZN
Zawiadomienie o zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej powinna dotrzeć do członków Wspólnoty na minimum 7 dni przed terminem zebrania. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany. W praktyce oznacza to obowiązek przesłania wraz z zawiadomieniem treści uchwał, które mają być na zebraniu poddane pod głosowanie. Do zawiadomienia o rocznym zebraniu sprawozdawczym należy dołączyć sprawozdanie z zarządu, sprawozdanie finansowe oraz roczny plan gospodarczy na bieżący rok.