Pytania do Działu Windykacji

27-09-2020
Popadłem w zadłużenie wobec wspólnoty. Czy to oznacza, że poniosę koszty postępowania sądowego?
Category: FAQ FAQ-windykacja 
Posted by: admin
Nie. Samo popadnięcie w zadłużenie wobec wspólnoty nie jest równoznaczne z kosztownym postępowaniem sądowym. O wystąpieniu na drogę sądowę Dział Windykacji decyduje tylko wówczas, gdy dłużnik w sposób długotrwały uchyla się od zapłaty długu i nie reaguje na wcześniejsze poza sądowe działania windykacyjne, czyli przypomnienie o zapłacie, monit i wezwania do zapłaty lub nie przestrzega warunków zawartej ze wspólnotą ugody.