Pytania pozostałe

Najczęściej zadawane przez Klientów pytania w kategorii "Inne":
 
(Kliknij na pytanie, aby poznać pełną odpowiedź!)

07-10-2020
Category: FAQ FAQ-księgowe FAQ-inne FAQ-tech-eks 
Posted by: admin
Tak, bezpośrednio po zalogowaniu widoczny jest aktywny przycisk "Zmiana hasła".
27-09-2020
Category: FAQ FAQ-inne FAQ-tech-eks 
Posted by: admin
Poczta elektroniczna i połączenia telefoniczne są dzisiaj najbardziej rozpowszechnionymi i dostępnymi środkami komunikacji. Każdy członek naszego zepołu pracujący bezpośrednio w kontakcie z Klientami otrzymuje dziennie po klikadziesiąt maili i odbywa kilkadziesiąt rozmów telefonicznych. 
27-09-2020
Category: Ogólna FAQ FAQ-inne FAQ-tech-eks 
Posted by: admin
Usługa zarządzania nieruchomością nie jest usługą pogotowia pracującego w trybie 24 godzinnym. Zarządca nieruchomości pracuje dla Państwa w dni robocze w godzinach pracy biura. Poza tymi godzinami tylko w sytuacjach awaryjnych, stanowiących zagrożenie dla mienia lub życia.
 
27-09-2020
Category: FAQ FAQ-inne FAQ-tech-eks 
Posted by: admin
Pocztą zwykłą lub pocztą elektroniczną.
27-09-2020
Category: Ogólna FAQ FAQ-inne FAQ-tech-eks 
Posted by: admin
Składając stosowne pisemne oświadczenie, pocztą, za pośrednictwem skrzynki administracyjnej lub pocztą elektroniczną.
27-09-2020
Category: Ogólna FAQ FAQ-inne FAQ-tech-eks 
Posted by: admin
Właściciele nieobecni podczas pierwszego terminu przeglądu są informowani o drugim terminie.
27-09-2020
Category: Ogólna FAQ FAQ-inne FAQ-tech-eks 
Posted by: admin
Z zarządcą nieruchomości odpowiedzialnym na obsługę Wspólnoty Mieszkaniowej można się skontaktować telefonicznie lub mailowo oraz osobiście – po wcześniejszym umówieniu spotkania.
27-09-2020
Category: FAQ FAQ-inne FAQ-prawne 
Posted by: admin
Zameldować się można osobiście lub poprzez pełnomocnika  w urzędzie gminy, na terenie której mieszkamy. 
27-09-2020
Category: FAQ FAQ-inne 
Posted by: admin
W pierwszej kolejności należy uregulować swoje wszystkie zobowiązania finansowe wobec wspólnoty.
27-09-2020
Category: FAQ FAQ-inne FAQ-prawne FAQ-tech-eks 
Posted by: admin
Służbami, do których należy się zgłosić w przypadku zakłócania porządku i ciszy nocnej jest Straż Miejska lub Straż Gminna lub Policja.