Pytania do księgowych

Najczęściej zadawane przez Klientów pytania w kategorii "Księgowe":
 
(Kliknij na pytanie, aby poznać pełną odpowiedź!)

07-10-2020
Category: FAQ FAQ-księgowe FAQ-inne FAQ-tech-eks 
Posted by: admin
Tak, bezpośrednio po zalogowaniu widoczny jest aktywny przycisk "Zmiana hasła".
27-09-2020
Category: FAQ FAQ-księgowe FAQ-windykacja 
Posted by: admin
Zasady naliczania odsetek regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
27-09-2020
Category: FAQ FAQ-księgowe FAQ-windykacja 
Posted by: admin
W tytule płatności należy podać: lokal, nazwisko i imię właściciela, okres (miesiąc), za który dokonujemy płatności.
27-09-2020
Category: FAQ FAQ-księgowe FAQ-windykacja 
Posted by: admin
BO czyli „Bilans otwarcia” na dokumencie rozrachunków ze Wspólnotą Mieszkaniową informuje, z jakim stanem (nadpłatą czy niedopłatą) na dzień 1 stycznia danego roku została otwarta kartoteka właściciela.
27-09-2020
Category: FAQ FAQ-księgowe 
Posted by: admin
W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić stan rozrachunków ze Wspólnotą Mieszkaniową i uregulować brakujące należności, jeśli takie wystąpiły. 
27-09-2020
Category: FAQ FAQ-księgowe FAQ-windykacja 
Posted by: admin
Stan rozrachunków można sprawdzić:
27-09-2020
Category: FAQ FAQ-księgowe 
Posted by: admin
Niedopłata z rozliczenia mediów powstaje w sytuacji, gdy faktyczne koszty wynikające ze zużycia przewyższyły naliczone w danym okresie zaliczki.
27-09-2020
Category: FAQ FAQ-księgowe FAQ-windykacja 
Posted by: admin
Nie.
27-09-2020
Category: FAQ FAQ-księgowe 
Posted by: admin
Znak (-) na dokumencie rozliczenia mediów, znajdujący się przed jego wynikiem, oznacza, że wpłacone zaliczki były wyższe od faktycznych kosztów.
27-09-2020
Category: FAQ FAQ-księgowe FAQ-windykacja 
Posted by: admin
Kwota ostateczna na dokumencie naliczenia z bieżącego miesiąca obejmuje: