Nasze doświadczenie

Spółka WZN swoimi korzeniami sięga 1995 roku. Zespół, jaki wokół niej udało się zgromadzić to doświadczeni zarządcy nieruchomości. Na przestrzeni wielu lat obsługiwaliśmy nieruchomości o różnorodnej charakterystyce.
Doskonale są nam znane:

• przejmowanie nieruchomości od innych zarządców
• przejmowanie nieruchomości od deweloperów
• obsługa nieruchomości przed powstaniem wspólnoty mieszkaniowej
• organizowanie funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej na początkowym etapie jej istnienia
• pomoc i aktywne uczestnictwo w procedurze zmiany zarządcy nieruchomości ustanowionego w trybie artykułu 18 Ustawy o własności lokali
• pomoc i aktywne uczestnictwo w procedurze zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną, w tym zmiany „zarządcy” na Zarząd wybrany spośród właścicieli lokali
• bezpośrednie wykonywanie obowiązków zarządcy nieruchomości ustanowionego przez sąd
• obsługa „kamienic” z najemcami z tzw. „przydziałów”
• aktywny udział w sporach sądowych pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a niesolidnymi kontrahentami
• realizacja całego procesu termomodernizacji nieruchomości
• realizacja prac remontowych
• procedury uzyskania kredytów dla wspólnot mieszkaniowych
• zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych z utraconą płynnością finansową
• odzyskiwanie należności wspólnoty mieszkaniowej
• renegocjacja niekorzystnych umów pomiędzy wspólnotami mieszkaniowymi a ich kontrahentami
• mediacje w sporach, których stroną jest wspólnota mieszkaniowa i właściciele nieruchomości
• komercjalizacja nieruchomości

25 lat obecności na rynku!